SAJTÓ MEGJELENÉSEK


Százmilliók tudatformálásra
Környezettudatos életmód

Délmagyarország-Délvilág, 2005.11.14 

Százmilliókat költenek a Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt népszerűsítésére. A tizenegymilliárdos beruházás PR-tenderének győztese: a Double Decker PR Ügynökség. 2008-ig kell kialakítaniok az itt élőkben a környezettudatos életmódot és gondolkodást.
A héten írták alá a 82 települést tömörítő Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium tizenegymilliárdos beruházásának PR tevékenységéről szóló szerződést, melynek értelmében a közbeszerzési eljárásban nyertes vállalkozásnak három éven keresztül kell tájékoztató és népszerűsítő munkát végeznie a kiépülésre váró hulladékgazdálkodási rendszerben érintett lakosság körében. Habár 222 millió forint volt e célra elkülönítve, a versenyben legkedvezőbb ajánlatot tevő cég 144 millió forintért vállalta, hogy a felgyői, kiskunhalasi lerakó és a 13 településen ( például,Csongrádon is)  megépülő hulladékudvar, illetve a szelektív hulladékgyűjtő rendszer felállítását is magába foglaló projektről, annak céljáról és kedvező hatásairól teljes körű felvilágosítást ad a társult településeken élőknek. Az összeget nagyjából arányos a feladattal - nyilatkozta  Ábrahám László, a Homokhátsági Konzorcium tendereinek előkészítésében közreműködő Forenviron Kft. közbeszerzési üzletág igazgatója. – Az Európai Uniós  irányszámhoz tartottuk magukat és így körvonalazódott az a 222 milliós keret. Biztos akadnak kétkedők, akik nem értik, mi kerül ennyibe egy ilyen feladat ellátásánál, de megnyugtatom őket, hogy produkció nélkül nem lesznek kifizetések, többszintű ellenőrzés követ minden egyes lépést - fogalmazott a szakértő. A projekt megvalósítása közben, sőt mielőbb, tudatosítani kell a térség lakóiban azt a tényt, hogy az eddig használt illegális vagy megtűrt szeméttelepek megszüntetésre kerülnek, ide szemetet kihelyezni nem lehet a továbbiakban. A bezárt, felszámolt szeméttelepek rekultiválásra kerülnek, ezek a területek tovább nem szennyezhetők. Ki kell alakítani az emberekben az együttműködést a környezet megóvására. Valójában ez az a cél, amire a PR tevékenység keretében áldozni szükséges. Egyelőre a forgatókönyv részletes kidolgozásánál tartunk, de belátható időn belül az a 340 ezer lakos is érzékelni fogja tevékenységünket, akiket érint ez a nagyszabású beruházás - mondta Kincses Péter, a PR tenderen győztes Double Decker PR Ügynökség ügyvezetője.
-Legfontosabb célcsoportunk a fiatalok lesznek, rajtuk keresztül ugyanis könnyebb a családok környezetvédelmi tudatformálása, amely az egyik legfontosabb eleme feladatkörünknek. De emellett tájékoztatni fogunk mindenkit a teljes beruházásról, a finanszírozási háttérről, amely főképp uniós forrásokból biztosított, de szerepet vállalnak benne a magyar állam és a társult önkormányzatok is. Kommunikációs stratégiánk elsődleges célja, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen, de gyakorlatias információkkal is fogunk szolgálni a szemét szelektálásáról és további kezeléséről - sorolta terveiket Kincses Péter.
A tájékoztatás eszközeként fognak szolgálni kiadványok, szórólapok. A Double Decker rendezvényeket, vetélkedőket szervez majd fiataloknak, valamint készül egy olyan pedagógiai tanterv, amely a környezetvédelmi tudatosság elsajátításában nyújthat segítséget. A helyi médiát és az internetet is fel kívánja használni a cég a rendszer és a gondolkodásmód népszerűsítésére, civilszervezeteket is bevonnak a programba, illetve az üzlettulajdonosokkal is párbeszédet kezdeményeznek a környezetbarát csomagolási szempontok előtérbe helyezése érdekében.
Kincses Péter hozzátette, elsőként közvélemény kutatást fognak végezni a lakosság körében, hogy megismerjék, az általuk képviselt szemlélethez milyen a viszonya az itt élőknek, mennyire tájékozottak a témában. Amint teljes képet kapnak erről, egyedi arculatú kampányba kezdenek a társult településeken.