A PROJEKT ELŐZMÉNYEI

A térségben az 1990-es években alakult meg az első önkormányzati társulás –Csongrád és környéke 23 településével-, amely a hulladékgazdálkodás térségi szintű fejlesztését tűzte ki célul. 2002-ben már Kiskunhalas és Baja térségeinek települései is a regionális szintű összefogást látták indokoltnak, így 82 település önkormányzatának összefogásával létrejött a Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Program. A program gesztora Csongrád Város Önkormányzata.

A projekt beruházásainak összértéke 11,2 Mrd Ft, amelynek 75%-át az Európai Unió finanszírozta az un. Előcsatlakozási Alapból (ISPA). A Dél-Alföld legnagyobb beruházásában összesen 23 létesítmény készült el. A korábban már megépült vaskúti hulladéklerakó mellett 2 új hulladéklerakó (Kiskunhalas és Felgyő), 3 hulladékválogató (Vaskút, Kiskunhalas és Felgyő), 1 hulladékátrakó állomás (Kalocsa), 4 komposztáló (Vaskút, Kiskunhalas, Kalocsa és Felgyő), 13 hulladékudvar és 397 szelektív hulladékgyűjtő sziget képezte a rendszer új elemeit, továbbá új és korszerű járművek, berendezések kerültek beszerzésre. Ezek mellett a korábban létesített minden előírásnak megfelelő vaskúti hulladéklerakó is elkészült. A vaskúti lerakótér és az alapvető telepi infrastruktúra PHARE támogatásból valósult meg, átadása 2004-ben történt meg.

A regionális hulladékgazdálkodási rendszer felállásával megszűnt a korábbi helytelen és fenntarthatatlan hulladékgazdálkodási gyakorlat. 82 db bezárt, felhagyott, illetve nem megfelelően működő települési hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálata, és rekultivációja történt meg, továbbá ezek utógondozása, a működés felhagyását követő vizsgálatok a folyamat részét képezik. A projekt területén a háztartások 100%-a bevont a közszolgáltatásba, míg korábban ez nem volt elmondható.

A beruházás eredményeként a térség hulladékgazdálkodási rendszere ma már megfelel az európai uniós környezetvédelmi kritériumoknak. A projekt segítségével megteremtődtek a szelektív hulladékgyűjtés feltételei, teret adva a lakosság minél környezettudatosabb gondolkodásának.