PROJEKT ÁLLAPOT

A „Települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” tárgyú (KEOP-7.1.1.1/09-2009-0004 azonosító jelű) projekt Támogatási szerződését 2010. január 6-án írta alá Csongrád Város Önkormányzata Polgármestere, mint a Gesztor önkormányzat képviselője.

A projekt előkészítő munkái folyamatban vannak, a beszerzési eljárások megindultak. A Támogatási szerződés mellékletét képező projekt útvonalterv alapján az alábbi közbeszerzési eljárások lefolytatására került sor:

Projekt menedzsment, pénzügyi tanácsadó, műszaki szakértő
Nyertes: Neumann Projekt és Szervezési Kft. 1188 Budapest, Damjanich u. 15.

Könyvvizsgáló kiválasztása
Nyertes: Karanta Audit Zrt. 1033 Budapest, Reviczky ezredes u. 2.

Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása
Nyertes: Buda Ügyvédi Iroda 1132 Budapest, Váci út 30. V. emelet

PR szolgáltató kiválasztása
Nyertes: Lapcom Kiadó és Nyomdaipari Kft. 6724 Szeged, Szabadkai út 20.

RMT+CBA, 2. fordulós pályázati dokumentáció összeállítójának,
készítőjének kiválasztása

Nyertes: Envecon Kft. 1125 Budapest, Dániel út 54/C, fsz. 1.

Tervezés és EKHE készítőjének kiválasztása
Nyertes: Utiber-Cowi Konzorcium 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.