FINANSZÍROZÁS

A projekt címe:
Települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési HulladékgazdálkodásiRendszerben

Előkészítési költség (Ft)*: 87 900 000

Várható teljes beruházási költség (Ft)*: 2 363 908 000

* Csak a pályázat keretében elszámolandó költségek, beleértve az önrészt is.

A projekt költségvetésének 85%-át az Európai Unió a Kohéziós Alapból finanszírozza.
A projekt megvalósításához szükséges 15 %-os önerőt a tagönkormányzatok, a konzorcium tagjai a 2001. december 31-én (az eredeti 2002. szeptember 30-án aláírt konzorcionális szerződés alapján) rögzített lakosságszámok arányában biztosítják.