Vissza a főoldalra          

KEOP Útvonalterv
Projektfejlesztés

Kedvezményezett neve: Csongrád Város Önkormányzata
Projekt címe: A települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási rendszerben
Projekt azonosító száma: KEOP-7.1.1.1/09-2009-0004
MÉRFÖLDKŐ LÉPÉS FELADAT KEZDÉSI IDŐPONT BEFEJEZÉSI IDŐPONT
Közbeszerzések/ beszerzések (projektfejlesztésre) Projektmenedzsment, pénzügyi tanácsadó, műszaki szakértő; egyszerű eljárás Dokumentáció összeállítása 2010-05-10 2010-05-20
Eljárás lefolytatása 2010-05-21 2010-06-17
Szerződéskötés 2010-06-18 2010-07-08
Könyvvizsgáló kiválasztása Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat kérés 2010-03-02 2010-03-18
Szerződéskötés 2010-03-19 2010-04-06
Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása Eljárás lefolytatása 2009-12-17 2009-12-22
Szerződéskötés 2009-12-23 2010-01-07
PR szolgáltató kiválasztása Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat kérés 2010-03-09 2010-03-26
Szerződéskötés 2010-03-27 2010-05-28
RMT+CBA , 2. fordulós pályázati dok. Összeállítójának, készítőjének kiválasztása Dokumentáció összeállítása 2010-03-01 2010-05-21
KSZ-nek beküldés az eljárás megindítása előtt 15 munkanappal 2010-05-25 2010-06-23
Eljárás lefolytatása 2010-06-23 2010-09-02
Szerződéskötés 2010-09-03 2010-09-22
Tervezés és EKHE készítőjének kiválasztása Dokumentáció összeállítása 2010-03-01 2010-05-21
KSZ-nek beküldés az eljárás megindítása előtt 15 munkanappal 2010-05-25 2010-06-23
Eljárás lefolytatása 2010-06-23 2010-09-02
Eljárás újbóli lefolytatása 2010-09-03 2010-11-12
Eljárás újbóli lefolytatása 2010-11-13 2011-02-02
Szerződéskötés 2011-02-03 2011-02-28
Projektmenedzsment PIU szervezet működése általános menedzsment feladatok, pénzügyi tanácsadás, jogi szakértő, könyvvizsgálat, műszaki szakértő 2010-07-09 2011-12-19
Közbeszerzési tanácsadói tevékenység
fenti beszerzések és közbeszerzések dokumentációinak elszészítése, illetve meghirdetése, jogi képviselet 2010-01-08 2011-11-18
RMT Tanulmány /CBA elkészítése Tanulmány tervezet elkészítése 2010-09-23 2011-03-30
KSZ véleményezése 2011-03-31 2011-04-15
Észrevételek átvezetése 2011-04-18 2011-05-03
Értesítés a továbbtervezésre alkalmasságról 2011-05-04 2011-05-19
Pályázó személyének meghatározása Jogi személyiségű ök társulás megalapítása
2010-01-06 2011-03-31
Konzorciumi szerződés megkötése, ha nem csak önkormányzatok vesznek részt a projektben
- -
Tulajdonviszonyok rendezése
- -
Művelési ág rendezése
- -
Tervezés/ engedélyeztetés (projektelemenként bontható) Felülvizsgálatok, ill. felülvizsgálat aktualizálások lefolytatása dokumentáció összeállítása

működési engedély megszerzése

Építési, bontási engedélyes tervek dokumentáció összeállítása 2011-03-01 2011-05-20
építési, bontási engedély 2011-05-21 2011-08-19
Tenderterv, kiviteli terv tervdokumentáció összeállítása 2011-05-20 2011-09-01
Terület-előkészítés Lőszermentesítés lőszermentesítés előkészítő feltáró munkái - -
Régészeti felmérés előzetes régészeti felmérés - -
Egyéb területelőkészítő munka pl. talajmechanikai szakvélemény, területigénybevételi, kisajátítási terv, művelési ágból való kivonáshoz szükséges tervek, zöldkár szakvélemény - -
Második fordulós pályázat Pályázati dokumentáció összeállítása A végleges RMT elkészítése, adatlap kitöltése, szükséges mellékletek összeállítása 2011-09-02 2011-10-02
Második fordulós pályázat beadása
2011-10-03 2011-10-03
Közbeszerzések/ beszerzések (megvalósításra) 1. eljárás: kivitelező kiválasztása, eszközök beszerzése. nyílt eljárás, közösségi rezsim, építési beruházás dok. összeállítása 2011-09-02 2011-10-02
KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál) EKKE (2. fordulós pályázat benyújtását követően) 2011-10-03 2011-11-02
KSZ jóváhagyás 2011-11-03 2011-11-18
eljárás lefolytatása - -
2. eljárás: FIDIC mérnök. Nyílt eljárás, közösségi rezsim, szolgáltatás dok. összeállítása 2011-09-02 2011-10-02
KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál) EKKE (2. fordulós pályázat benyújtását követően) 2011-10-03 2011-11-02
KSZ jóváhagyás 2011-11-03 2011-11-18
eljárás lefolytatása - -
3. eljárás: Projektmenedzsment. Nyílt eljárás, nemzeti rezsim, szolgáltatás dok. összeállítása 2011-09-02 2011-10-02
KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál) EKKE (2. fordulós pályázat benyújtását követően) 2011-10-03 2011-11-02
KSZ jóváhagyás 2011-11-03 2011-11-18
eljárás lefolytatása - -
4. eljárás: PR. Nyílt eljárás, nemzeti rezsim, szolgáltatás dok. összeállítása 2011-09-02 2011-10-02
KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál) EKKE (2. fordulós pályázat benyújtását követően) 2011-10-03 2011-11-02
KSZ jóváhagyás 2011-11-03 2011-11-18
eljárás lefolytatása - -
TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG
PR PR tevékenységes elvégzése 1. Lehetséges kockázatok felmérése 2010.05.29 2010.07.30
2. Válságkommunkiációs terv készítése 2010.05.29 2010.07.30
3. Véleményvezérek azonosítása, interjúk 2010.05.29 2010.07.30
4. Civil szervezetek felkutatása, véleményük megismerése 2010.05.29 2010.07.30
5. Közvélemény-kutatás 2010.05.29 2010.07.30
6. Hatástanulmány készítése 2010.05.29 2010.07.30
7. Korábbi média-megjelenések összegyűjtése és elemzése 2010.05.29 2010.07.30
8. Projekt menetrendjének összeállítása, az engedélyezések várhatóidőpontjának összegyűjtése 2010.05.29 2010.07.30
9. Cselekvési (kommunikációs) terv 2010.07.31 2010.10.29
9.a, célcsoportok meghatározása

9.b, a projekt kommunikációs tartalmának összeállítása: üzenetek meghatározása és az eszközök kiválasztása

9.c, időzítés meghatározása

10. A kommunikációs terv egyeztetése a közreműködő szervezettel 2010.10.30 2010.11.29
11. A beruházó képviselőinek kommunikációs felkészítése médiatréning keretében 2010.11.30 ZPEJ
12. Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában 2010.11.30 ZPEJ
13. Sajtóesemények szervezése 2010.11.30 ZPEJ
14. Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése 2010.11.30 ZPEJ
15. Belföldi tanulmányút szervezése újságírók számára igény esetén 2010.11.30 ZPEJ
16. Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése 2010.11.30 ZPEJ
17. Internetes honlap létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése 2010.11.30 ZPEJ
18. Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése 2010.11.30 ZPEJ
19. Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények, képek, tájékoztatók 2010.11.30 ZPEJ
HORIZONTÁLIS VÁLLALÁSOK
Esélyegyenlőség Kötelező esélyegyenlőségi intézkedések: előkészítés idején is: esélytudatos kommunikáció, akadálymentes honlap annak felállásától pályázat benyújtásától utolsó kifizetésig
Kötelező RMT tartalmi feladatok: projekthonlap akadálymentessége; tervezett közhasznú építmények akadálymentessége; álláskeresők kivitelezési alkalmazásának előzetes vizsgálata RMT-szakértő közbeszerzésének tervezésétől RMT leadásáig
Esélyegyenlőségi statisztikai információk megadása adatközlés évente évente jan 15. évente, kb jan 30
Fenntartható fejlődés Kötelező fenntartható fejlődési szempontok alkalmazása: előkészítés idején is: zöld beszerzés; zöld rendezvények pályázat benyújtásától utolsó kifizetésig
Kötelező RMT tartalmi feladatok: zöld beszerzés; másodnyersanyag alkalmazás műszaki és piaci vizsgálata; kivitelezés járulékos környezetterhelését minimalizáló tervezés; zöld rendezvények RMT-szakértő közbeszerzésének tervezésétől, tervező beszerzésének kezdetétől, PR-beszerzés kezdetétől RMT leadásáig; kommunikációs terv leadásáig
Statisztikai információk a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban adatközlés évente, adatlap a)-f) sorainak megfelelően minden év jan 15. minden év jan 31.
ELŐKÉSZÍTÉS ZÁRÁSA
Zárójelentés Zárójelentés és utolsó kifizetési kérelem összeállítása ZPEJ és utolsó kifizetési kérelem készítése és benyújtása 2011-11-19 2011-12-19
Az Előkészítő munkák költségei elszámolhatóságának záró időpontja
Záró elszámolási csomag benyújtási határideje 2011-12-19
Előkészítő munkák befejezése Előkészítő munkák befejezése
2012. február

Vissza a főoldalra