AZ EU SZEREPE

Az Európai Unió a transzeurópai hálózatokkal és a környezetvédelemmel, így többek között a hulladékgazdálkodással kapcsolatos projektekhez a Kohéziós Alapon keresztül nyújt támogatást.
A Kohéziós Alap létrehozásának célja az volt, hogy a Közösség legszegényebb tagállamai reálszféráinak konvergenciáját támogassa a monetáris unióra való felkészülés időszakában. Ehhez a gazdasági és társadalmi kohézió erősítése, a különböző régiók közötti, fejlettségi szintben meglevő különbségek csökkentése szükséges.

A Kohéziós Alap egyfelől folytatja az Unió egyik előcsatlakozási alapja, az ISPA program már megkezdett környezetvédelmi és közlekedési projektjeinek fejlesztéseit, másfelől új beruházásokat is indít, összesen mintegy 1 milliárd euró (260 milliárd forint) értékben.

A Kohéziós Alap azon EU tagállamok számára elérhető, amelyek 1 főre eső vásárlóerő-paritáson számított GNP-je nem éri el a közösségi átlag 90%-át. A környezetvédelmi és a közlekedési infrastruktúrára vonatkozó beruházások között ugyanúgy, ahogy az ISPA-nál, egyensúlyt állapítanak meg. A támogatás mértéke az állami, illetve hasonló kiadások 80-85%-a.
A Kohéziós Alap esetében a projekt minimális mérete 10 millió euró. További kitétel, hogy jelentős hatással bírjon a környezetvédelem és a transzeurópai infrastruktúra hálózatok fejlesztése területén, illetve kapcsolódjon az Unió ezirányú politikájának céljaihoz.

Az EU környezetpolitikája fő céljai:
  • a levegő szennyezettségének mérséklése;
  • szilárd hulladék kezelése;
  • vízminőség javítása;
  • ivóvízellátás fejlesztése.

A hulladékgazdálkodási projektek célja:

A települési hulladékgazdálkodási projektek célja olyan regionális mértékű, komplex hulladékgazdálkodási rendszerek létrehozása, ahol a hulladékgazdálkodás prioritásainak megfelelően (megelőzés, hasznosítás, ártalmatlanítás) – a szelektív hulladékkezelés alkalmazásával – a hulladék gazdaságos és környezetkímélő módon egyre nagyobb mértékben hasznosításra kerül, a végleges lerakásra (ártalmatlanításra) kerülő mennyiség pedig a lehető legkisebb lesz. A hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításával párhuzamosan a projektek területén bezárásra és rekultiválásra kerülnek a műszakilag nem megfelelő hulladéklerakók. Megjelenik a projektekben a hulladékégetés, illetve a privát szférának is lehetősége nyílik, hogy a beruházásokban befektetőként is megjelenjen.
Összhangban a hatályos jogszabályok előírásaival, a lakosság egészségvédelme érdekében törekedni kell arra, hogy mindenütt bevezetésre kerüljenek a korszerű – a helyi adottságoknak megfelelő, technológiájában differenciált hulladékgazdálkodási módszerek.
A hatékony, térségi szintű hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításával biztosítani lehet az uniós előírások által meghatározott országos célkitűzések elérését.