SAJTÓ MEGJELENÉSEK


Belátható közelségben a regionális hulladékgazdálkodás
Délmagyarország-Délvilág, 2006.10.31.

Február végén írták alá az építési munkálatok első fázisáról szóló szerződést a Mota-Engil Magyarország Zrt.-vel, melynek révén összesen mintegy 12 millió euró értékben épül fel egy-egy regionális szerepet betöltő hulladékgazdálkodási központ Kiskunhalason és Felgyőn. Ezen beruházások annak a Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projektnek a részei, melynek célja három megye (Baranya, Bács-Kiskun és Csongrád) 345 ezer lakosának hulladékkezelési problémájának megoldása. A 2005 és 2008 között megvalósuló összesen több mint 11 milliárd forint összköltségű program révén a jövőben az önkormányzatok nem önálló keretek között oldják majd meg a hulladékok begyűjtését és ártalmatlanítását, hanem egy korszerű, biztonságos és a környezetvédelmi előírásoknak maximálisan megfelelő hulladékgazdálkodási rendszer részeként. Kiskunhalason 5,6 millió euró, azaz 1,4 milliárd forint értékben mintegy 6 hektárnyi (3-4 futballpálya nagyságú) területen kialakítanak egy 740 ezer köbméternyi nem hasznosítható szemét lerakására alkalmas területet, amely magassága13,5 méter lehet, vagyis a lerakóban addig képesek tárolni a másra nem használható hulladékot (azaz a szemetet), amíg annak nagysága el nem éri egy négyemeletes lakóház magasságát. Építenek továbbá egy évente 15 ezer tonna (kb. 1000 kamion tömegének megfelelő) szelektíven gyűjtött hulladék befogadására alkalmas válogatócsarnokot a hozzá tartozó gépsorral, valamint egy évente 7800 tonna szerves anyagot kezelő komposztáló üzemet. A központban ezen kívül lesz a járművek mérésére alkalmas eszköz, kerékmosó, irodahelyiség is.
A kiskunhalasi központ területén várhatóan 44 fő dolgozik majd, ebbe a központba 18 településről (Bócsa, Csólyospálos, Harkakötöny, Imrehegy, Jánoshalma, Kecel, Kéleshalom, Kiskőrös, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás Kunfehértó, Kömpöc, Tázlár, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Zsana) gyűjtik majd a szemetet.
A felgyői központ területe értékes régészeti leleteket rejt. Az építkezés kezdete előtt a szegedi Móra Ferenc Múzeum munkatársai régészeti feltárásokat végeztek. A tervezett beruházás területén nagy kiterjedésű régészeti lelőhelyet fedezett fel a múzeum,  mely lelőhelyen több korszakból származó régi települések nyomait találták. A területen gyűjtött felszíni leletek alapján a szakemberek megállapították: a területen volt egy réz-, egy késő bronz- egy szarmata-, egy avar és egy Árpád-kori település. Az egykori falvak területe szinte a teljes beruházási területet lefedik, amely miatt szinte az egész hulladéklerakó teljes területén megelőző régészeti feltárást kell végezni. A terület annak köszönheti a nagyfokú régészeti fedettségét, hogy kiváló természetföldrajzi adottságokkal rendelkezik, ezért az egykor itt élő emberek számára jó feltételeket biztosított a megtelepedésre.
A Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt részeként a közelmúltban kiírták az építési munkák második fázisára vonatkozó építési tendert, amely elsősorban a kiegészítő létesítmények megvalósítására vonatkozik a hulladéklerakó telepekhez: így hulladékátrakó állomás és komposzttelep létesítésére Kalocsán, 13 hulladékudvar megépítésére, továbbá 100 hulladékgyűjtő sziget kiépítésére a projekt területén. Ezen felül a kiírás tartalmazza a hulladékválogató technológia megvalósítását és bálatároló megépítését is a már működő Vaskúti Hulladékkezelő Központban, és az ahhoz vezető bekötőút megépítését. Az ajánlatok beadásának határideje 2006. november másodika volt.
A projekt egyik célja azoknak a régi hulladéklerakóknak, szeméttelepeknek az átvizsgálása, felszámolása és eredeti állapotra történő visszaállítása, amelyek nem felelnek meg az európai uniós követelményeken alapuló új jogszabályok által előírt környezetvédelmi kritériumoknak. A rekultivációval a régi, környezetre ártalmas hulladéklerakókat lezárják, működésüket beszüntetik. A hulladék elhelyezésére felhasznált terület vízzáró réteggel és talajjal való betakarásával pedig elvégezzük a tájképi környezetbe illesztését. Így a régi hulladéklerakóknak mind a felszíni, mind a felszín alatti környezetszennyező hatását megakadályozzák és különböző technikai, biológiai és agronómiai eljárásokkal alkalmassá teszik a területet mezőgazdasági, vagy egyéb újrahasznosításra.
Az eszközök egy részének, a konténereknek és hulladékgyűjtő edényeknek a beszerzése márciusban lezárult.  A beszerzések másik része a hulladékgyűjtő és szállító járművekre vonatkozik, ezzel kapcsolatban a közbeszerzési eljárás győzteseivel  március 23-án írták alá a szerződést. A megbízottak: Italcamion Kereskedelmi Kft., Renault Trucks Hungária Kft., valamint a Besso Zrt.
A már működő Vaskúti Hulladékgazdálkodási Üzem (befogadóképessége: 580 ezer köbméter) nem tartozik ugyan szorosan ehhez a programhoz, ám - a szelektív hulladékgyűjtést és a hulladéklerakót tekintve - a rendszer része lesz. A vaskúti üzem az Európai Unió Phare-támogatásából még 2004-ben valósult meg. A mintegy egymilliárdos beruházás eredményeként a közel három hektár területen jelenleg találhatóak: egy válogató és egy bálázó csarnok, valamint előválogató, aprító és komposztáló szigetek. Jelen projekt keretében a vaskúti üzem egy bálatároló csarnokkal, válogatótechnológiával és egy 4150 méteres bekötőúttal gazdagodik. Vaskút 31 településről gyűjti már jelenleg is szelektíven a hulladékot. Ezek: Baja, Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsborsód, Bácsszentgyörgy, Bácsszőlős, Bátmonostor, Borota, Csátalja, Csikéria, Csávoly, Dávod, Dunafalva, Dusnok, Érsekcsanád, Érsekhalma, Felsőszentiván, Gara, Hercegszántó, Homorúd, Katymár, Kunbaja, Madaras, Mátételke, Mélykút, Nagybaracska, Nemesnádudvar, Sükösd, Szeremle, Tataháza, Vaskút. Tapasztalataik szerint a lakosok szívesen működnek közre a hulladékok szelektív gyűjtésében, felismerték annak hasznosságát, s fontosnak találták a környezetre gyakorolt pozitív hatását.
(Forrás: www.homokhatsagihulladek.hu)