Gyakran ismételt kérdések

Mi a hulladék
- Hulladék vagy szemét?
- Mit értünk hulladékgazdálkodás alatt?
- Hogyan épül fel a hulladékgazdálkodás hierearchikus prioritási rendszere?
- Hogyan előzhető meg a hulladék képződése?
- Mit tehetünk hétköznapi szinten a hulladék keletkezésének megelőzéséért?
- Milyen módokon hasznosíthatjuk a keletkezett hulladékot?

Szelektív hulladékgyűjtés
- Mit értünk szelektív hulladékgyűjtés alatt?
- Mit gyűjthetünk szelektíven?
- Mi történik a szelektíven gyűjtött hulladékkal?

Fogalomtár

Vissza a főoldalra


Hasznos

xxxxxxx
Szöveg ide szöveg jön, szöveg szöveg szöveg szöveg szöveg szöveg szöveg szöveg szöveg szöveg szöveg szöveg szöveg
tovább

Fogalomtár

ártalmatlanítás: a hulladék környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása , amely a környezet elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával történik.

begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő udvaron, tároló-, kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén

előkezelés: a hulladék begyűjtését, tárolását, hasznosítását, illetőleg ártalmatlanítását elősegítő, azok biztonságát növelő, a környezetterhelést csökkentő tevékenység, amely a hulladék fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságainak megváltoztatásával jár

folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül

hasznosítás: a hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban történő felhasználása

Házhoz menő szeletív gyűjtés: az egyes házakhoz kihelyezett edényekben, zsákokban a hasznosítható frakciók összegyűjtése, majd ezek begyűjtőjárattal történő elszállítása bizonyos időközönként

hulladék: bármely tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles

hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást

hulladékgyűjtő-sziget: a háztartásokban keletkező, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, települési szilárd hulladékok gyűjtésére szolgáló közterületen lévő begyűjtőhely

hulladékkezelő: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, majd kezeli

hulladékudvar: szakképzett személyzet által működtetett önálló, zárt átvevőhely. Szolgáltatásai térítésmentesek helyi lakossági eredetű, és mennyiségű hulladékra vonatkozóan. A lakossági hulladékudvar a háztartásokban keletkező veszélyes és speciális hulladék átvételét végzi.

kezelés: a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő visszavezetésére irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a kezelőlétesítmények utógondozását is;

szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, melynek része a szállítmányozás és a fuvarozás

szelektív hulladékgyűjtés: a hulladékok anyagfajta szerint (papír, a műanyag, az üveg, a fém és a szervesanyag )való elkülönített gyűjtése

tárolás: a hulladéknak termelője által a környezet veszélyeztetését kizáró módon végzett, három évnél rövidebb ideig tartó elhelyezése

települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék

települési szilárd hulladék: különböző méretű és összetételű, szerves és szervetlen anyagok keveréke, amely a települések lakóépületeiben, közintézményeiben, közforgalmú és zöldterületein keletkeznek, emellett az elhasznált, nagyméretű, tartós fogyasztási cikkek.

újrahasználat: a terméknek az eredeti célra történő ismételt felhasználása; a többször felhasználható, újra tölthető termék egyik legjobb példája a visszaváltható üdítős palack

újrahasznosítás: a gyűjtőneve mindazon tevékenységeknek, amelyek célja, hogy az ember által készített, tartós, nem természetes, főleg hulladékká váló anyagokat nyersanyaggá alakítsa át és olyan másodlagos, újra hasznosítható anyagokat állítson elő, amelyek segítik a természetes anyagok felhasználásának csökkentését.