A PROJEKTRŐL RÖVIDEN

A „Települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” elnevezésű pályázat alapvető célja a térségben lerakásra kerülő hulladék mennyiségének drasztikus csökkentése, valamint a hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítása a Homokhátsági Rendszerben. A fentiek alapján pályázati végcélként a hulladék lerakótértől való eltérítése került megjelölésre. Ezzel összhangban kiemelkedő szakmai cél, hogy a gyűjtési és szállítási rendszer – ezen belül is a szelektív gyűjtési rendszer – valamint a hulladékkezelő központok telepi technológiái úgy alakuljanak át, hogy az a jogszabályi kötelezettségek betartása mellet a jogszabályi előírásoknak, illetőleg az Európai Uniós irányelveknek is maradéktalanul megfeleljen, a gazdaságos üzemeltetés és a lakossági igények maximális kiszolgálásával.
A kitűzött célokat egyrészt a lakosság élhetőbb, egészségesebb környezet iránti igénye indokolja, másrészt a környezetvédelemmel szorosan összefüggő gazdasági okok. Ez utóbbi alapján a hulladékok szelektív gyűjtésével nem csak a lerakásra kerülő hulladékok mennyisége csökken, de a hasznosított hulladékok elsődleges ipari nyersanyagokat és hagyományos energiahordozókat válthatnak ki.


A hulladékgazdálkodási projekt alapvető céljai a következők
  • a területen megvalósítandó hulladékgazdálkodási infrastruktúra a térség teljes területén legalább 30 év időtartamra biztosítsa a lakossági szilárd hulladék jogszabályi előírásoknak megfelelő környezetkímélő kezelését és ártalmatlanítását,
  • a szükséges lerakó-kapacitás, illetve terület felhasználás csökkentése, melynek következtében a lerakók által okozott környezetterhelés csökkenjen,
  • a környezettudatosság növelése, a lakosság aktív részvételének elérése a hulladékgazdálkodásban, különös tekintettel a megelőzésre és a szelektív gyűjtésre.

A rendszer konkrét céljai a következők:
  • a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának javítása a "házhoz menő" szelektív gyűjtés bevezetésével (gyűjtőjárművek beszerzésével), a meglévő válogatóművek optimális kapacitásának kihasználása érdekében,
  • a kistelepüléseken (2000 fő alatti), illetve költség-hatékonyan nem begyűjthető a zöldhulladékok a keletkezés helyén, házilag kerüljön komposztálásra és ez által hasznosításra,
  • a hulladékok mennyiségének csökkentése, az újrahasználat népszerűsítésével és elterjesztésével, a már meglévő rendszerelemek felhasználásával, továbbfejlesztésével, az ömlesztetten gyűjtött települési szilárd hulladék, kerüljön biostabilizálásra, továbbá magas fűtőértékű frakció előállítására nyílik lehetőség az energetikai hasznosítás érdekében

A pályázatban meghatározott fejlesztéseket indokolják a Hulladékgazdálkodási törvény által előírt jelenlegi jogszabályi kötelezettségek, gondolva itt egyrészt a szervesanyag hányad csökkentésre, valamint a jövőben még tovább szigorodó Európai Uniós előírásokra, melyek a hulladékok anyagában és egyéb módon történő hasznosítását 2015-től jelentős mértékben megnövelik (várhatóan 50 %-ra.).